Vi utgir medlemsbladet News of the Blues 3-5 ganger i sesongen.
Bladet er på 40-60 sider og trykkes i farger.

Her får du mye info av høy kvalitet, både gammelt og nytt. Faste spalter er supporterportrettet, reisebrev, dybdeintervju og artikler.

Vårt medlemsblad er ett av Norges beste supportermagasin.

Våre medlemmer kan lese bladet online. Be om å få innlogging.

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.